רותם שדה מורה נהיגה!

רותם שדה- המורה שלך לנהיגה

שיטת הלימוד שלי מתבססת על התקדמות מדורגת מהקל אל הכבד, בדגש על ליווי ותמיכה בתלמיד בכל שלב משלבי הלימוד המעשי. כבר מתחילת הדרך אני דורש מהתלמיד יישום ההנחיות והמטרות ברמה גבוהה, ומאמין שכאשר מציבים רף גבוה, ניתן להגיע להישגים, ובתחום הנהיגה בפרט.

לאחר שהתלמיד הכיר את הרכב ומערכות הבטיחות והתפעול, מתחילים ללמוד על הדרך ומרכיביה, זכויות קדימה, התנהגות בצמתים, חנייה ברוורס, התנהגות עם הולכי רגל ועוד. כל תלמיד אצלי מתנסה לפחות פעם אחת בנסיעה בינעירונית וכן בנהיגת לילה. בסיום שיעורי הנהיגה התלמיד מגיע מוכן לקראת הטסט, כאשר אנחנו מתרגלים כמה פעמים סימולציות של מבחן, כאשר בסיומם אני נותן משוב לתלמיד ובו מפרט את נקודות החוזקה שלו, ובמקביל מסביר היכן עדיין צריך להשתפר.

לאחר שהתלמיד הכיר את הרכב ומערכות הבטיחות והתפעול, מתחילים ללמוד על הדרך ומרכיביה, זכויות קדימה, התנהגות בצמתים, חנייה ברוורס, התנהגות עם הולכי רגל ועוד. כל תלמיד אצלי מתנסה לפחות פעם אחת בנסיעה בינעירונית וכן בנהיגת לילה. בסיום שיעורי הנהיגה התלמיד מגיע מוכן לקראת הטסט, כאשר אנחנו מתרגלים כמה פעמים סימולציות של מבחן, כאשר בסיומם אני נותן משוב לתלמיד ובו מפרט את נקודות החוזקה שלו, ובמקביל מסביר היכן עדיין צריך להשתפר.